Op de dienstverlening van Korstanje Transport zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 
 

Binnenlands vervoer
Algemene Vervoerscondities (AVC 2002), steeds de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
Download Voorwaarden

 
 

Grensoverschrijdend vervoer 
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).
Download Voorwaarden

 
 

Betalingsconditie
Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te 's Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 9/2002.
Download Voorwaarden

 
 
 
Zoekt u ook een website?