Kwaliteitswaarborging
Kwaliteit komt niet vanzelf, maar vraagt voortdurend aandacht. Korstanje Transport is zich bewust van zijn positie in de voedselketen. Kwaliteitswaarborging van de voedselveiligheid gedurende het transport van de producten is daarbij van essentieel belang. Dit is de reden dat Korstanje Transport sinds 2004 HACCP en GMP+ gecertificeerd is. Dit houdt in dat de transporten zowel nationaal als internationaal plaatsvinden volgens strenge normeringen. Daarnaast zijn onze chauffeurs ervaren en goed geïnstrueerd om te werken volgens deze specifieke eisen. Hierdoor zijn klanten verzekerd van een goed en veilig transport. Uiteraard worden de certificeringen via periodieke audits actueel gehouden.

HACCP
HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Vrij vertaald: een analyse van kritische punten waarop extra moet worden gelet. Het gehele productieproces inclusief transport wordt nagelopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico's worden beheerst.

GMP+
GMP staat voor Good Manufacturing Practice. Ieder bedrijf dat diervoeders produceert, transporteert, opslaat of verhandelt voor GMP-erkende diervoederproducenten dient gecertificeerd te zijn volgens de van toepassing zijnde GMP-norm die is uitgevaardigd door GMP+ International. Doelstelling van dit kwaliteitsborgingssysteem is de diervoederveiligheid te garanderen in de gehele keten.

 
 
Download hier onze certificaten: (Pdf)
 
     
 
 
 
Zoekt u ook een website?